Klaudyny
Kompleks mieszkalny

  • FUNKCJA Mieszkalna
  • ROK 2015
  • KLIENT Prywatny
  • POWIERZCHNIA 1 300 m²
  • STATUS koncepcja architektoniczna

OPIS PROJEKTU

Zadana działka zlokalizowana jest na kraju Lasu Bielańskiej. Plan miejscowy na tym obszarze nakazywał zabudowę szeregową, jednorodzinną lub wielorodzinną, w taki sposób aby nawiązać do istniejącej zabudowy. Skala zastanej zabudowy to trzy kondygnacyjne domy mieszkalne. Dd strony południowej zabudowa sąsiednia przylega do ulicy, natomiast od północnej zabudowa oddala się od drogi tworząc miejsca dla przydomowych ogródków. Zaproponowana nowoprojektowana plomba łączy se sobą te dwie linie zabudowy, tworząc charakterystyczne uskoki. Budynki zostały podzielone na moduły i dodatkowo zmniejsząją swoją powierzchnię ku górze w układzie tarasowym. Drewniane wnęki okienne, przypominają o wyjątkowym sąsiedztwie kompleksu, jakim jest pobliski las.            

LOKALIZACJA

lokalizacja

SCHEMAT IDEOWY

schemat ideowy

RZUTY

WIDOKI

widok
widok
widok
widok
widok
widok
widok

WIZUALIZACJE

wizualizacja wizualizacja

AUTORZY

Wojciech Gajewski
Łukasz Gniewek
Bartłomiej Popiela

AUTOR WIZUALIZACJI

Karol Borkowski